בבית הספר "נצח ישראל" לבנות ברחוב מוהליבר 10. כיום בית ספר חמ"ד "נצח ישראל".
במקום הייתה תעלת ניקוז מבוטנת שניקזה את מי הגשמים במרחב בית הספר אל מחוצה לו, כיום רחוב ההגנה. בתחתית התעלה ארגון ה"הגנה" בנה תחתית כפולה. במרווח בין תעלת הניקוז המבוטנת לבין התחתית שהייתה מבוטנת אף היא, נבנה סליק לנשק ולתחמושת ששימש את ארגון ה"הגנה". מכיוון שכל הפעילות הייתה מחתרתית, ארגון האצ"ל שפעל בתוך בית הספר לא ידע על הימצאות סליק זה. כמו גם, שארגון ה"הגנה" לא ידע על פעילות האצ"ל בבית הספר. לאורך התעלה המבוטנת היו פתחים שדרכם הוכנס והוצא הנשק המחתרתי.
בלב המושבה הוקם בית הכנסת הגדול שם גם ה"הגנה" בנתה סליק. נסו למצוא אותו (סליק 10).
סליק 9 image
אתר זה נבנה באמצעות