בית כנסת "תפארת בנימין" רחוב לוחמי הגטו 18 . כיום משמש כבית כנסת "תפארת בנימין".
נבנה על ידי תושבי כפר-גנים סמוך לעלייתם על הקרקע בשנת תרפ"ז-1927 הוא קרוי על שמו של אחד הפעילים והגבאים המרכזיים.
ברצות אנשי המושבה כפר-גנים להגן על עצמם, הם הקימו סליק לנשק ותחמושת במקום הכי לא צפוי. כך שלא יהיה לבריטים עילה לחפש במקום זה. הסליק נבנה מתחת לגרם המדרגות שהובילו לקומת עזרת הנשים.
מי מחברי מפקדת ה"הגנה" בנו בביתם סליק. היכן הוא נמצא (14)?
סליק 13 image
אתר זה נבנה באמצעות