מסגריית אברהם רוגובסקי. רחוב הרצל פינת רחוב חפץ חיים, כיום: מרכול "מגה בעיר".
במקום זה הייתה המסגרייה של אברהם רוגובסקי, חבר ארגון ה"הגנה", ממנה הוא התפרנס. הארגון ניצל עובדה זו ובהסכמתו הקימו בירכתיי המסגרייה, מאחורי קיר פנימי, מפעל קטן לייצור, תיקון ושיפוץ כלי נשק, כמו גם ייצור חומרי חבלה ורימוני יד. המסגרייה שפעלה בחזית כלפי הרחוב היוותה מסווה למפעל זה. סליק זה פעל עד ימי הקמת המדינה. המסגרייה המשיכה לפעול שנים רבות לאחר מכן.
ליד סליק זה היה "המפגוש" שבו התכנסו מפעם לפעם פעילי ה"הגנה" לדיונים (6). היכן נמצא סליק 6?
סליק 5 image
אתר זה נבנה באמצעות