בית ספר "נצח ישראל" לבנות. רחוב מוהליבר 10, כיום בית ספר "נצח ישראל" לבנים ולבנות.
בית הספר הוקם בשנת תרס"ד- 1904 כתלמוד תורה. עם מעבר ניהולו על ידי תנועת ה"מזרחי" הפך לבית ספר בחסות מוסדות היישוב היהודי.
ארגוני המחתרות ניצלו את העובדה שהמבנה שימש כמוסד חינוכי. ארגון ה"אצ"ל" הקים שם מרכז מחתרתי לקבלת חברים חדשים וכמרכז לאימונים.
"סליק אימונים" זה פעל עד ימי הקמת מדינת ישראל. בית הספר פועל מאז ועד עתה במתכונת בית ספר ממלכתי-דתי.
במוסד חינוכי זה היו שני סליקם של שני ארגונים. היכן הסליק הזה נמצא (9) ?סליק 8  image
אתר זה נבנה באמצעות