סליק הינו מקום מחבוא לפעילות מחתרתית, מקום להחבאת נשקים, מסמכים סודיים, התכנסויות לדיונים ולאימונים, מרפאות חשאיות ועוד.
השימוש במושג הסליק התקבע בתקופת טרום הקמת המדינה, בעת שלטון המנדט הבריטי, אז בנה ארגון "ההגנה", כמו גם שאר המחתרות, סליקים ברחבי הארץ כדי לספק נשק להגנת היישובים השונים, שכן הבריטים מנעו מהיישוב היהודי להחזיק נשק להגנה עצמית אלא במספרים מועטים ואינם מספיקים. כל כלי הנשק שהיו מעבר למותר הוסלקו. כך גם הפעילות הארגונית, האימונים והפעילות המבצעית נעשו בחשאיות ובמקומות מחבוא שונים.
אנו חוקרים 22 סליקים שהם חלק ממספר גדול יותר של סליקים שהיו ברחבי פתח תקווה. חלקם היו סליקים של ארגונים וחלקם בבתים פרטיים, שגם הנשקים הללו עמדו לרשות הארגונים: ההגנה, האצ"ל והלח"י.

אתר זה נבנה באמצעות