נמצא בבית פרלמן ברחוב עין גנים 27.
כיום: המקום משמש חדר המורים והמנהלת בבית הספר "עין-גנים".
משפחת פרלמן רכשו את הבית ממשפחת מאירוב, ממייסדי עין-גנים. הבית מוגבה על פני סביבתו וגובה זה נוצל לחפירת מעין מרתף מתחת לבית לצורך הקמת סליק.
הסליק הוקם במרכז המושב ליד בית העם, כיום בית הכנסת המרכזי של עין-גנים.
לסליק היו כמה כניסות שאפשרו להיכנס מצד אחד ולהימלט, בשעת הצורך, מכניסה נוספת.
סליק מרכזי זה שימש את מושב עין-גנים בעוד שהסליק הבא (4) שכן בגבול שבין עין-גנים למושבה פתח תקווה. היכן נמצא סליק 4?
סליק 3 image
אתר זה נבנה באמצעות