בית אברהם שפירא. רחוב הרצל 20, כיום מבנה עירוני לפעילות תרבות וחברה.
אברהם שפירא שנמנה על ראשוני השומרים בפתח תקווה הקים את "ועד השמירה" בפתח תקווה. בפרעות תרפ"א- 1921, הוא ניהל את ההגנה על המושבה פתח תקווה כנגד הפורעים הערבים. לימים כשהוקם ארגון ה"הגנה", ביתו היווה מקום להתכנסות מחתרתית לפעילים ולמפקדים. במשך השנים הקימו בחצר ביתו סליק ששימש את אותם המתכנסים, לשעת הצורך.
מול בית שפירא התגוררה האחות רוחמה גולדפרב אשר ביתה שימש כמעין מרפאה ובית חולים שדה מחתרתי לפצועי ארגון ה"אצ"ל".
אברהם שפירא נפטר ב-25 לדצמבר 1965 והוריש את ביתו לעיריית פתח תקווה. בבית זה נמצאים משרדי ארגון חברי ה"הגנה", דור ההמשך.
בפתח תקווה הוקמה ישיבה שתרמה אף היא למאמץ המלחמתי של היישוב (7). היכן סליק 7 נמצא?
סליק 6 image
אתר זה נבנה באמצעות