ישיבת לומז'ה. רחוב הרצל 7, כיום ישיבת לומז'ה.
הישיבה הוקמה בשנת תרפ"ה - 1925. הישיבה הועתקה מהעיירה לומז'ה שבפולין על ידי ראש הישיבה ותלמידיו שעלו ארצה. זו הישיבה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל מחוץ לירושלים וחברון. מבנה הישיבה זהה למבנה הישיבה שהיה בלומז'ה.
הואיל וזו הייתה ישיבה שבה למדו תורה, ארגון ה"הגנה" ניצל זאת בידיעה שהבריטים לא יעלו על דעתם שבתוך ישיבה שבה נמצאים תלמידים ורבנים בלבד יסליקו נשק. לכן הקימו במקום סליק. הוא נבנה מתחת לגרם המדרגות שהובילו לקומה השנייה.
ארגון ה"הגנה" ניצל את מוסדות החינוך לבניית סליקים בתוכם (8). היכן מצוי סליק 8?
סליק 7 image
אתר זה נבנה באמצעות