לרגל ציון שנת המאה ליסוד ארגון ההגנה, תלמידי כיתת מופת ח 2  מחטיבת הביניים בן צבי פתח תקווה, בניהולה של הגברת מלכה פורמן, בחרו לחקור את סיפורם של הסליקים בעיר .
במסגרת המחקר, תיעדו התלמידים את סיפורי ההגנה והמחתרות, שפעלו בעיר פ"ת. המידע הרב שנצבר יונגש לציבור הרחב בדרכים מגוונות ובאמצעים שונים מתוך רצון להנחיל את מורשת המחתרות וההגנה שפעלו לפני קום המדינה.
אתר זה נבנה באמצעות