בית רוטברד.  רחוב הרצל פינת רחוב אהרונסון. כיום מתגוררת שם משפחה שרכשה את הבית, והיא מנועה לשנות פרטים אדריכליים כי הבית לשימור.
הואיל ורוטברד היה קבלן בניין ולכן הוא בנה למשפחתו בית מפואר עם פריטים אדריכליים מיוחדים.
ארגון האצ"ל (ארגון צבאי לאומי),ראה לנכון להקים סליק בחצר ביתו של חבר ארגון האצ"ל, רוטברד. הם חישבו ומצאו כי הבריטים אינם מחפשים נשק ותחמושת בביתו של קבלן בניין שהוכר על ידיהם ככזה וששיתף עימם פעולה.
ראוי לציין כי הסליקים שהפעילו אנשי האצ"ל והלח"י כונו על ידיהם מחסני נשק.
כמו כל מערכת צבאית היה צורך בסליק (5) שיתחזק את כלי הנשק והתחמושת. היכן נמצא סליק 5?
סליק 4 image
אתר זה נבנה באמצעות