הסליק ממוקם בלב השטחים החקלאים של משק הפועלות שגבלו בשטחי מושב עין-גנים.
כיום: מצוי שם גן ילדים עירוני. בפינת הרחובות אחד העם ורחל המשוררת.
מתוך הנחה שהבריטים לא יחפשו נשק ותחמושת בשדות מעובדים, כרו בור גדול בשטח החקלאי מתחת המקום בו עמד מחסן המיכון החקלאי.
היה בצד המזרחי של המושבה בעוד שהסליק המרכזי (3) נבנה במרכז המושבה. איפה נמצא סליק 3?
סליק 2 image
אתר זה נבנה באמצעות