בית הכנסת הגדול "בית יעקב", רח' חובבי ציון 35. כיום בית הכנסת המרכזי של פתח תקווה.
בית הכנסת נחנך בשנת תרנ"ח - 1898, ומאז עד עתה משמש כבית התפילה המרכזי של פתח תקווה. בשנות המנדט הבריטי ארגון ה"הגנה" ניצל את העובדה שהבריטים לא יעלו על דעתם לחפש נשק בבית כנסת.  במרכז בית הכנסת קיימת בימה, עליה קוראים בתורה. חלק מרצפת הבימה הינה ריצפת עץ. ככל הנראה, מטעמים אקוסטיים. הארגון השתמש בחלל שמתחת לרצפת העץ כסליק להטמנת כלי נשק ותחמושת. רצפת עץ זו, כוסתה בשטיח עליו עמד החזן.
ישנו עוד מוסד דתי שגם הוא נוצל לבניית סליק בתוכו. היכן הוא (סליק 11)?
סליק 10 image
אתר זה נבנה באמצעות