חורשת אורנים היוותה בסיס לאימוני ההגנה שכן היא הייתה על האדמות החקלאיות של גבעת השלושה. 
כיום חורשת אורנים ובתי מגורים ברחוב השושנים.
שכן בקיבוץ זה מוקמה מפקדת ההגנה, וחברי הקיבוץ אהדו את חבריהם ב"הגנה". הם העלימו עין מפעילות הארגון.
השכונות הדרומיות תרמו אף הן את חלקן להגנת המושבה וגם אצלן נחפר סליק. היכן היה הסליק בשכונה הדרומית ביותר (20(?סליק 19 image
אתר זה נבנה באמצעות